Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Jednostki Podległe

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej

(Wersja opublikowana)
Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Kielcach kieruje kierownik, podległy bezpośrednio Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

W zakresie działalności podstawowej realizuje on następujące działania:
  • wykonuje badania urzędowe i monitoringowe zlecane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej;
  • wykonuje badania usługowe zlecane przez inne jednostki kontrolująco - nadzorujące, lekarzy wolnej praktyki, osoby fizyczne i prawne,
  • sprawuje merytoryczny nadzór nad Pracowniami Terenowymi Diagnostyki Włośni,
  • udziela konsultacji w zakresie spraw związanych z przeprowadzonymi badaniami,
  • współpracuje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, będącym laboratorium referencyjnym, w zakresie: ujednolicania metod diagnostycznych stosowanych do badań urzędowych, przesyłania wyników badań, przesyłania materiału biologicznego pozyskanego z badań diagnostycznych, uczestnictwa w programie badań biegłości.

Wprowadzil: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Zmienil: Tomasz Żółciak 2016-06-13 11:19:53
Zatwierdzil: Tomasz Żółciak 2016-06-13 11:20:01
Przeczytano: 12860 razy.
Wersja archiwalna z 2011-09-21 14:59:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 15:55:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 15:38:19 (Wersja opublikowana)

Biuletyn Informacji Publicznej    Strona główna    Komunikaty    Podstawy Prawne Działania    Struktura    Kierownictwo    Majątek    Prowadzone Rejestry    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw    Petycje    Kontrole    Jednostki Podległe    Praca    Zamówienia publiczne    Udostępnianie Informacji Publicznej    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Zarządzenia ŚWLW    Środki poprawy efektywności energetycznej    Instrukcja obsługi strony BIP    Redakcja    Ochrona danych osobowych