Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Struktura

(Wersja opublikowana)

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach jest układem wzajemnych powiązań między częściami składowymi oraz stanowiskami Inspekcji Weterynaryjnej, a jej graficznym obrazem jest schemat organizacyjny. Struktura wzajemnych powiązań i zależności, o ile jest dobrze dobrana do specyfiki organizacji, zapewnia jej trwałość i ciągłość mimo zmian personalnych i zmian środowiska zewnętrznego, w którym funkcjonuje. Każda jednostka musi wypracować strukturę organizacyjną dostosowana do własnych potrzeb i najważniejszych zadań. Stąd też poszczególne szczeble Inspekcji Weterynaryjnej, mimo że organizacyjnie oparte są na nieskomplikowanych strukturach liniowych, różnią się w zależności od preferencji zadań, jakie przydzielone są na różnych etapach tej organizacji. Struktury Inspekcji Weterynaryjnej są częścią struktur służby cywilnej i podlegają pewnym ściśle określonym zasadom. Szczególny nacisk kładzie się w tym przypadku na profesjonalizm administracji objawiający się w efektywności funkcjonowania sektora publicznego i jego pozytywnej ocenie. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej województwa świętokrzyskiego.

Struktura organizacyjna Inspekcji Weterynaryjnej na tle administracji publicznej:

ADMINISTRACJA RZĄDOWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOLONA - WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

POWIATOWA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA  - POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

Wprowadzil: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Zmienil: Maciej Bafia 2016-06-07 13:19:06
Zatwierdzil: Maciej Bafia 2016-06-07 13:19:13
Przeczytano: 18901 razy.
Wersja archiwalna z 2016-06-07 13:14:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-08-20 09:15:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-06-04 13:09:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-09-20 15:08:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-11-16 14:18:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-02-13 11:38:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 15:54:33 (Wersja opublikowana)

Biuletyn Informacji Publicznej    Strona główna    Komunikaty    Podstawy Prawne Działania    Struktura    Kierownictwo    Majątek    Prowadzone Rejestry    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw    Petycje    Kontrole    Jednostki Podległe    Praca    Zamówienia publiczne    Udostępnianie Informacji Publicznej    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Zarządzenia ŚWLW    Środki poprawy efektywności energetycznej    Instrukcja obsługi strony BIP    Redakcja    Ochrona danych osobowych