Szukaj   Wyczyść

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KIELCACH

I. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA WIW KIELCE NA PLATFORMIE EPUAP

1. W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP http://epuap.gov.pl

2. Aby po raz pierwszy podpisać dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest zainstalowanie do obsługiwanej przez Państwa przeglądarki internetowej odpowiedniego certyfikatu i wtyczki. Opis postępowania został przedstawiony w Podręczniku użytkownika w Instrukcji korzystania z certyfikatu dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

3. Istnieje także możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików.

Usługi świadczone przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach na platformie ePUAP:

Adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach: /u4jnov281i/skrytka

II. INNE METODY DORĘCZANIA

Można także dostarczyć dokumenty w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach do sekretariatu, mieszczącego się w pokoju nr 3 (pierwsze piętro) na następujących nośnikach danych:

1. Płyta CD-RW lub DVD-RW

2. Pamięć masowa USB

Złożenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych może zostać, na żądanie klienta, potwierdzone przez pracownika sekretariatu (tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru):

  • w formie papierowej
  • zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach:

1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. 
2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT;
  • XLS, XLSX, ODS;
  • TXT;
  • XML;
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG;
  • PDF
3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2019-01-24 11:55:34
Opublikował: Tomasz Żółciak 2019-01-24 11:55:38

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2017-06-28 11:40:37
Opublikował: Tomasz Żółciak 2017-06-28 11:40:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2017-06-28 11:37:06
Opublikował: Tomasz Żółciak 2017-06-28 11:37:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2016-06-09 13:21:07
Opublikował: Tomasz Żółciak 2016-06-09 13:21:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2016-03-30 08:54:21
Opublikował: Tomasz Żółciak 2016-03-30 08:54:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2012-08-22 10:55:45
Opublikował: Tomasz Żółciak 2012-08-22 10:55:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2012-07-23 08:58:47
Opublikował: Tomasz Żółciak 2012-07-23 08:58:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2011-06-08 10:40:47
Opublikował: Tomasz Żółciak 2011-06-08 10:40:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2011-06-08 10:38:22
Opublikował: Tomasz Żółciak 2011-06-08 10:38:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:22:38
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:22:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:21:51
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:21:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:20:51
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:20:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:03:10
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 14:03:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 13:55:17
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 13:55:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-06-18 13:50:35
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-06-18 13:50:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:49:37
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:49:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:48:24
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:48:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:47:11
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:47:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:41:47
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:41:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:40:46
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:40:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:39:22
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:39:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:29:54
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:29:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:27:05
Opublikował: Tomasz Żółciak 2009-01-21 21:27:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:16:17
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:16:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:13:29
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:13:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:11:41
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-05-13 14:12:36

Zamknij