Szukaj   Wyczyść

Jednostki podległe

Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Kielcach kieruje kierownik, podległy bezpośrednio Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

W zakresie działalności podstawowej realizuje on następujące działania:
  • wykonuje badania urzędowe i monitoringowe zlecane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej;
  • wykonuje badania usługowe zlecane przez inne jednostki kontrolująco - nadzorujące, lekarzy wolnej praktyki, osoby fizyczne i prawne,
  • sprawuje merytoryczny nadzór nad Pracowniami Terenowymi Diagnostyki Włośni,
  • udziela konsultacji w zakresie spraw związanych z przeprowadzonymi badaniami,
  • współpracuje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, będącym laboratorium referencyjnym, w zakresie: ujednolicania metod diagnostycznych stosowanych do badań urzędowych, przesyłania wyników badań, przesyłania materiału biologicznego pozyskanego z badań diagnostycznych, uczestnictwa w programie badań biegłości.

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:19

Zmienił: Tomasz Żółciak 2016-06-13 11:19:53
Opublikował: Tomasz Żółciak 2016-06-13 11:20:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Jednostki podległe

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:19

Zmienił: Tomasz Żółciak 2011-09-21 14:59:20
Opublikował: Tomasz Żółciak 2011-09-21 14:59:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Jednostki podległe

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:19

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:30
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:55:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Jednostki podległe

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:19

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:12
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:38:19

Zamknij