Szukaj   Wyczyść

Kierownictwo

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach kieruje Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – lek. wet. Tadeusz Kulkiewicz przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Mariusza Gwardjana. Wykonuje on zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu województwa, a przede wszystkim:
- zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Inspektoratu poprzez odpowiednie warunki jego działania i organizację pracy;
- ustala ogólne kierunki działania Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim, a w przypadkach zagrożenia sanitarno – weterynaryjnego szczegółowe zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii;
- ustala zasady postępowania powiatowych inspektoratów weterynarii z innymi organami administracji publicznej na terenie województwa (może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia podjęcia konkretnych czynności w całym zakresie działania).
W przypadku absencji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wszystkie w/w uprawnienia przysługują jego zastępcy.Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest organem I i II instancji w postępowaniu administracyjnym. Instancyjność ta wynika z podziału zadań i kompetencji na poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej – powiatowym i wojewódzkim. I tak jest organem I instancji w sprawach związanych z nadzorem farmaceutycznym i organem II instancji w pozostałych sprawach leżących w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej.

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Tomasz Żółciak 2019-05-09 15:37:15
Opublikował: Tomasz Żółciak 2019-05-09 15:37:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Maciej Bafia 2016-06-07 13:20:44
Opublikował: Maciej Bafia 2016-06-07 13:20:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Maciej Bafia 2016-06-07 13:11:31
Opublikował: Maciej Bafia 2016-06-07 13:11:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Tomasz Żółciak 2012-06-04 14:14:10
Opublikował: Tomasz Żółciak 2012-06-04 14:14:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Tomasz Żółciak 2011-09-21 14:54:31
Opublikował: Tomasz Żółciak 2011-09-21 14:54:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2008-02-12 13:04:51
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-02-12 13:05:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:37:14
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:55:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kierownictwo

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:08
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:36:24

Zamknij