Szukaj   Wyczyść

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o efektywności energetycznej środkiem poprawy efektywnościenergetycznej jest:

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanieprzedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu,charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztamieksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazduna urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ichmodernizacja;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynkówlub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tymrealizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.z 2014 r. poz. 712);

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontóweksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawobudowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), opowierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektorapublicznego jest właścicielem lub zarządcą.

W 2018 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach dokonano zakupu iwymiany urządzeń IT i sprzętów laboratoryjnych na energooszczędne.

Wytworzył/Wprowadził: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:19:14
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:45

Zmienił: Tomasz Żółciak 2019-03-27 11:38:02
Opublikował: Tomasz Żółciak 2019-03-27 11:38:06

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Wytworzył/Wprowadził: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:19:14
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:45

Zmienił: Tomasz Żółciak 2016-03-29 14:51:37
Opublikował: Tomasz Żółciak 2016-03-29 14:51:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Wytworzył/Wprowadził: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:19:14
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:45

Zmienił: Tomasz Żółciak 2015-09-01 14:39:00
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 14:39:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Wytworzył/Wprowadził: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:19:14
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:45

Zmienił: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:24
Opublikował: Tomasz Żółciak 2015-09-01 13:23:45

Zamknij