Szukaj   Wyczyść

Struktura WIW Kielce

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach jest układem wzajemnych powiązań między częściami składowymi oraz stanowiskami Inspekcji Weterynaryjnej, a jej graficznym obrazem jest schemat organizacyjny. Struktura wzajemnych powiązań i zależności, o ile jest dobrze dobrana do specyfiki organizacji, zapewnia jej trwałość i ciągłość mimo zmian personalnych i zmian środowiska zewnętrznego, w którym funkcjonuje. Każda jednostka musi wypracować strukturę organizacyjną dostosowana do własnych potrzeb i najważniejszych zadań. Stąd też poszczególne szczeble Inspekcji Weterynaryjnej, mimo że organizacyjnie oparte są na nieskomplikowanych strukturach liniowych, różnią się w zależności od preferencji zadań, jakie przydzielone są na różnych etapach tej organizacji. Struktury Inspekcji Weterynaryjnej są częścią struktur służby cywilnej i podlegają pewnym ściśle określonym zasadom. Szczególny nacisk kładzie się w tym przypadku na profesjonalizm administracji objawiający się w efektywności funkcjonowania sektora publicznego i jego pozytywnej ocenie. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej województwa świętokrzyskiego.

Struktura organizacyjna Inspekcji Weterynaryjnej na tle administracji publicznej:

ADMINISTRACJA RZĄDOWA- GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOLONA - WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

POWIATOWA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA - POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

2015-08-20 07:13
194 KB

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Maciej Bafia 2016-06-07 13:19:06
Opublikował: Maciej Bafia 2016-06-07 13:19:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Maciej Bafia 2016-06-07 13:14:41
Opublikował: Maciej Bafia 2016-06-07 13:14:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Maciej Bafia 2015-08-20 09:15:29
Opublikował: Maciej Bafia 2015-08-20 09:15:35

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Tomasz Żółciak 2012-06-04 13:09:19
Opublikował: Tomasz Żółciak 2012-06-04 13:09:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Tomasz Żółciak 2011-09-20 15:08:19
Opublikował: Tomasz Żółciak 2011-09-20 15:08:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Tomasz Żółciak 2010-11-16 14:18:08
Opublikował: Tomasz Żółciak 2010-11-16 14:18:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura WIW Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2008-02-13 11:38:06
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2008-02-13 11:38:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura

Wytworzył/Wprowadził: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zmienił: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:42:40
Opublikował: Włodzimierz Szczepaniak 2003-07-01 15:54:33

Zamknij