Szukaj   Wyczyść
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach jest udostępniana poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach, jak również na wniosek zainteresowanego (wniosek można przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach).

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej składać można:
  • drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach, ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce
  • osobiście: w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach (1 piętro, pokój nr 3)
  • drogą mailową na adres: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP - http://epuap.gov.pl)
Wzory wniosków
2016-06-09 10:38
56 KB
2018-08-09 12:08
59 KB
2016-06-09 10:34
36 KB
2018-08-09 12:07
39 KB
Zamknij